Våra produkter

Vi är en byrå som arbetar med design, strategi och produktion. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i olika branscher med både varumärken och multi-brandshops. Vi utgår från slutkunden och era mål och skapar allt ifrån

re-designs och strategisk rådgining till responsiva, e-handelslösningar. Tillsammans ger vi dig, din e-handelssatsning och nätbutik all hjälp som behövs, för att ni för att kunna fokusera på det som är viktigast.

Produktion

Vi har lång erfarenhet av att arbeta direkt med både varumärken och multi-brandshops och skapa helhets e-handelslösningar. Alla kunder arbetar med ett eget projektteam bestående av människor som förstår din affär. Tillsammans projekterar, designar och bygger vi ett komplett butikskoncept utifrån era kunders behov.

Läs vidare

Design

Vårt affärsområde design är plattformsoberoende. Vi skapar allt ifrån kampanjer till hela re-designs. Butikskonceptet anpassas för maximal försäljning utifrån era förutsättningar. E-handelsdesign är ett viktigt affärsområden och vi tycker att det är självklart att butiken ser bra ut samtidigt som den är enkel och effektiv att använda.

Strategi

Vi vågar säga att vi är experter på e-handel. Vi har många år av praktisk erfarenhet samt stora mängder av statistik och erfarenhetsbaserad kunskap. Som er e-handelspartner lägger vi tillsammans upp en strategisk plan som passar just er. Oavsett om ni vill gå in i ett nytt land eller utveckla ert koncept så hjälper vi er att kapitalisera på möjligheterna. Inom affärsområdet strategi erbjuder vi produkten Strategisk Affärsgenomlysning. Vi gör en övergripande analys och kartlägger styrkor och svagheter. Analysen resulterar i en rapport prioritets ordnad med konkreta åtgärdsförslag.

Intresserad?

Kontakta Moon-Suck Song eller Fredrik Olovsson eller ring direkt på 08‑24 01 00 så berättar de mer om hur vi kan hjälpa dig.